Záruční podmínky /Condições de garantia

 

Záruční lhůta u potravin a nápojů

V případě potravin platí záruka do data spotřeby nebo minimální trvanlivosti. Výjimkou jsou ty potraviny, u kterých se uvádění minimální trvanlivosti nevyžaduje právními předpisy tzn. čerstvé ovoce a zelenina, pekařské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě.

© TERRA BRASILIS